Sovyet Ermenistan’ında Çocuk Kitapları

Agos Gazetesi’nden Fatih Gökhan Diler Britanya Kütüphanesi’nde bulunan Kiril, Ermeni ve Latin alfabesiyle yazılmış başta çocuk kitapları olmak üzere yüzden fazla Kürtçe eserin, Türkoloji çalışmaları yürüten Michael Erdman tarafından ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Söz konusu haberde Sovyet dönemi Ermenistan’ında Kürtçe dilinin durumu anlatılırken yazılan çocuk kitaplarının çeşitliliğine de göndermede bulunuluyor. Erdman, dönemin Sovyet rejimindeki Ermenistanlı Kürtlerin, yaşadıkları diğer coğrafyalara nazaran kültürel olarak daha güçlü kaldıklarını söylüyor: “Sovyetler’de üretilen materyallerin sosyalist, anti-milliyetçi içeriği, Ermenistan’ın güneyindeki Kürtlerin kültürel ve politik açıdan kendi kaderini tayin mücadelesinin özünü oluşturdu ve bu yayınlar tarihsel olarak sınırlı Kürt kültürel üretiminin yegâne mecrası haline geldi.

‘Şêrê Çevqul’ yani ‘Açgözlü Aslan’, ‘Heft Rreng’ yani ‘Yedi Renk’ gibi çocuk masallarında sosyalizmin ve Sovyet ideolojisinin yer aldığı biliniyor. Britanya Kütüphanesi’nde bu ve benzer içerikte pek çok çocuk kitabı bulunuyor. Bu kitapların Kiril, Ermeni ve Latin alfabeleriyle yazılması ayrıca bir önem taşırken kitapların içeriği tarihsel birer belge niteliğinde kabul ediliyor.

Haberin Kaynağı: AGOS, İngilizce kaynak için tıklayınız.