Kırmızı Çizgi

Beden kutsiyeti, beden dokunulmazlığı, beden istismarı ve ihlallerini çocuklara nasıl anlatalım?

Bu konularda çocukları bilinçlendirmek için onlarla sık sık konuşmak gerek. Ancak bunun nasıl mümkün olacağı çoğu ebeveyn için bir kaygıya dönüşebiliyor. Bazı çocuk kitapları var ki bu konuda yardımcı oluyor. Onlardan biri “Kırmızı Çizgi”.

Erdem Çocuk‘tan çıkan, Samar Mahfouz Barraj’ın yazdığı kitapta beden farkındalığının nasıl kazanılacağı ve onu başkalarından nasıl korunacağı anlatılıyor.

Direkt konuya girmek yerine yazar öncelikle herkesin kendisine ait alanlarının olduğunu anlatarak başlıyor kitabına. Böylelikle müstakilliği kavratmaya çalışıyor. Ardından bedenin de tıpkı diğer şeyler gibi özel alanlarının olduğunu, bu özel bölgelere kimsenin dokunmaması ve bakmaması gerektiğini söylüyor. Ve tabi olası kötü bir durumda da çocuğun korkmamasını ve mutlaka yakınlarına bu durumu söylemesini tembihliyor.

Kitabı güzel kılan kurgudaki seçim. Bir annenin gayet müşfik bir tavırla, benzetmeler ve masal temalarını kullanarak böylesi hassas bir konuyu çocuğuyla bizzat konuşuyor olması meseleyi içselleştirmek adına önemli bir tercih. Ne ki yazar, kaygı durumuna çok az değinmiş.

Bir çocuğa hayatta kötü insanların var olduğunu, onların bir gün -olur ya- kendisine dokunmak ve özel bölgelerine yaklaşmak isteyebileceği fikri çocukta çok büyük bir kaygı oluşturabilir. Yazar bu kaygı durumuna değinmeyi ihmal etmiyor ama keşke biraz daha değinebilseydi: “Böyle bir şey başına gelmeyebilir. Bizimle güvendesin, ayrıca sen akıllı bir çocuksun. Ama ola ki biri seni rahatsız eder, sana dokunmaya kalkarsa o zaman bir aslan gibi “Hırrrrrr” diye kükre!”

Kitabın çizimleri anlatımı daha da güçlü kılmayı başarıyor.

Çocuklara cinsel istismar derslerinin nasıl verileceğini dair bu tür güzel örneklerin yayılmasını temenni ediyor, bu konuda yayıncılara çok iş düştüğünü hatırlatıyoruz.