Hayal kahramanları

Çocuğun dünyasına girmenin en etkili ve en güzel yollarından biri de hikâyeler, masallardır. Her çocuğun mutlaka bir hayal kahramanı vardır. Bu kahramanların çoğunu da hikâye ve masallardan edinir. Çocuğumuz belki de bizden çok bu kahramanlarla vakit geçirir. Onlarla oyunlar oynar, yeni dünyalar kurar.

Hikâyeler aynı zamanda çocuklarımızın kişiliklerinin gelişmesi için de önemlidir. Bazen aileden alamadıklarını okudukları kitaplardan alırlar. Kitaplar sayesinde şekillenirler, kişiliklerini bulurlar.

Çocuklar, ailelerinin kendilerine okudukları masalları nedense unutmuyorlar. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar hatırlıyorlar. Belli bir yaş döneminde çocuk masalları, aile ve çocuklar arasında bir sohbet aracı niteliği taşır. Burada asıl sorun çocuklarımıza okutacağımız kitaplarda. Kitapların ilk önce kendi değerlerimizle örtüşmesi lazım. Yoksa çocuklarımızın hayal kahramanları ona göre şekillenecek. Çocuklarımız yabancı hayal kahramanlarıyla geçirdikleri zaman diliminde onlar gibi düşünmeye başlayacaklar. Sonuçta yanımızda olan çocuklarımız bize yabancı duruma gelecekler. Okutacağımız kitaplar çocuklarımızın seviyesine uygun olmalı. Severek okumalılar kitaplarını. Sürükleyici olsun ki sıkılmasınlar. Kendi seçsin kitabını ama siz de kontrol edin. Uygun görmediğiniz kitapları anlayacağı şekilde izah edin neden okunmaması gerektiğini.

Kendi değerlerimize uygun hayal kahramanları ile çocuklarımızı tanıştırmalıyız. Belki de yeni hayal kahramanları üretmeliyiz.

Aileler çocuk kitapları konusunda pek hassas davranmıyorlar. Çoğu “Çocuklarımıza kitap okutamıyoruz” diye yakınıyorlar. Bunların sebeplerinin bir kısmına daha önce değinmiştim. Tekrar girmek istemiyorum bu konuya. Sadece tek bir önerim olacak onlara. Çocuklarıyla çocuk olmaları. Çocuklarına kitap okumaları, birlikte okumaları. O zaman hayal kahramanlarının yanında kendileri de yer alacak. Belki de hayal kahramanları kendileri olacak. Çocuklarına etki alanları genişleyecek. Kişiliklerini şekillendirmede daha etkin olacaklar. Kim bilir belki de her aile kendi hikâyelerini yazar. Kendi hayal kahramanlarını üretirler. O kahramana bir kimlik giydirirler. Böylece kendi yapamadıklarını o hayal kahramanı aracılığıyla yaparlar.

Kısacası hikâyeler, masallar çocukların gelişmelerinde köşe taşları niteliğindedir. Bu taşlar sağlam yerine oturmazsa insan hayatında bazı şeyler eksik kalıyor. Onun için çocuklarımızın eğitiminde bu araçları en etkin şekilde kullanmalı, değerlerimizi bu yolla çocuklarımıza aktarma yolunu seçmeliyiz.

ALİ IRMAK

KAYNAK: risalehaber