Neden bazı çocuklar daha çok okur

Neden bazı çocukların akranlarına göre daha çok kitap okuduğu ile ilgili bir araştırma yapıldı. 11 binden fazla ikiz çocuğun katıldığı araştırmada iyi okuma becerisine sahip olanın çok fazla kitap okuduğunu iddiası gündeme geldi. Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatri Dergisi okumanın kalıtsal etkisinin olduğunu ancak bunun okuryazar olmak için tek neden olamayacağını ifade etti; çocukların ne kadar çok kitap okuduğu genlerine ve çevrelerine göre değişebiliyor.

Araştırmanın diğer bir sonucu okuma becerisinin çocukları okumaya daha da çok teşvik ettiği öte yandan okumaya zorlanan çocukların okumaktan vazgeçtiği yönünde. Aileler bu durumda sadece çocuklarının okuma becerilerini geliştirmeye yönelik değil aynı zamanda çocuklarının okuma isteklerinin artmasını da sağlamalıdır.

Amsterdam Vrije Üniversitesi’nden Dr.Elsje van Bergen bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmektedir: “Bir iş için ne kadar çok çalıştığımız o işte ne kadar başarılı olduğumuzla bağlantılıdır fakat okuma eyleminin neye bağlı olduğunu anlamaya çalıştığımız bu çalışma tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar sorusunu cevaplamaya benziyor.”

TERCÜME: Fatma Beyza Ateş

KAYNAK: Science Daily