Aytül Akal’ın Ödül Aldığı Dernek Mason Mu?

Çocuk ve gençlik edebiyatı yazarlarından Aytül Akal, Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen ödül töreninde edebiyat dalında ödül aldı.

Peki Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı nasıl bir oluşum?

Dikkatimizi öncelikle fotoğraftaki amblem çekti. Güneş, üçgen ve göze benzeyen bu semboller kuruluşun mason olup olmadığını düşündürttü.

Yaptığımız araştırmalar neticesinde de Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı kendisinin dini bir tarikat olduğunu iddia eden bir kuruluş. Kutsal kitapları, kurucusu (peygamberi), ayinleri olan dernek statüsünde bir yeraltı dini grup.

Bir haber sitesindeki ifadeler şöyle:

“Gazetelere yansıyan şekliyle “Mevlânâcılar” olarak bilinen, Vedia Bülent Çorak tarafından kurulmuş Türkiye’nin en yaygın “ new age” dini. Liderlerine UFO’lar aracılığıyla fasikül fasikül yazdırıldığı iddia edilen 621 sayfalık bir kitapları var. Yıllardır uzaydan “mesaj” aldığını iddia ediyorlar. Bilgi Kitabı’na göre asıl adı “Mevlânâ,” şecere zincirinin bir ucu “Atlantis”e, bir ucu “Amon”a, bir ucu da “Zeus mabetleri”ne kadar uzanıyor. Inananlarının sayısı ile ilgili net bir rakam yok. Türkiye’nin önemli tüm illerinde ve Almanya, Ingiltere, ABD, Avustralya’da örgütlüler.

Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate alarak politik bir çizgi takip ediyorlar. Hem Islamiyeti hem de Kemalizmi kendilerinde birleştirerek mecburi istikamet olarak ortaya çıkıyorlar. “Mustafa Kemal’in kurduğu laik Türkiye’nin, kıyamet aşamasındaki dünyaya ışık tutacağına” inanıyorlar. Bilgi Kitabı’nın hareketin kurucusu olan ve kendini Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin enkarnesi olarak gören Vedia Bülent Çorak’a, ‘rab kanalı alfa merkezi’ne bağlı olarak yazdırıldığı iddia ediliyor. Böylece hem Bülent Çorak’ın vahiy alan bir peygamber olduğu, hem de Bilgi Kitabı’nın kutsal bir hüviyeti haiz vahiy kitabı olduğu ima ediliyor. Eserin genel söylemlerinden anlaşıldığı kadarıyla vahiy, ilham ve Tanrı gibi dini kavramların yerine matematik, astronomi ve fizik gibi pozitif bilimlerin kavramları konulmakta ve böylece modern çağa hitap eden yeni bir din ortaya koyma çabası içinde olunduğu görülmekte.”

Meraklıların internette yapacağı araştırmayla bu türden daha pek çok habere ulaşabileceğini hatırlatırız. Bu ve benzeri yapılar masonik karakterde olup Türkiye’deki “yeraltı” örgütlenmelerinin bir örneğini teşkil etmektedir.