Burdur’da Yerel Masal Yarışması Düzenleniyor

II. Milli Kültür Şurası Eylem Planı kapsamında, okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik amacıyla yerel düzeyde ödüllü masal yazma yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya katılanlar eserlerni 30 Kasım 2018 tarihine kadar Burdur İl Kültür Turizm Müdürlüğüne teslim edecekler.

İŞTE MASAL YARIŞMASININ DETAYLARI


KONUSU: Yerel Masal Yazma Yarışması

2) ESERLERİN KABUL TARİHİ:05/30 Kasım 2018

3) SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:25 Aralık 2018

4) BÜLTEN ÖZETİ:

Çocuklarımızın hayal gücüne katkıda bulunmak ve onların masallar ile okuma alışkanlıklarının artmasına katkı sunmak için bu yarışma düzenlenmiştir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

•Çocuk edebiyatı alanında eser verebilen herkes bu şartnamede belirtilen şartlara uymak kaydıyla seçici kurul dışında amatör veya profesyonel tüm yazarlar bu yarışmaya katılabilir.

•Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.

•Yarışmacılar, yarışmaya bir adet eserle katılabilir. Yarışmaya katılacak eserler taklit, kopya olmamalıdır.

•Yarışmaya katılacak eserler çocuk edebiyatı konusuna uygun olmalıdır.

•Yarışmaya gönderilecek olan eser daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

•Eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Değirmenler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:119/15100-Burdur) adresine gönderilecektir.

•.Eser, yarışma adresine posta ile gönderilir veya elden teslim edilebilir. Posta ile gönderilen eserlerin kaybolmasından, zedelenmesinden veya gecikmesinden Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu değildir.

•Eserle birlikte; eser ve konusu ile ilgili en az bir paragraflık açıklama metni gönderilecektir.

•Katılımcılar; kimlik bilgilerini, posta adreslerini, telefon ve faks bilgilerini, varsa e-posta adreslerini, tahsil durumunu ve mesleğini de belirten fotoğraflı(tercihen) özgeçmişini aynı zarfa koyarak, yarışma adresine göndermelidir, ayrıca katılımcılar yarışmaya katıldığı masalı word belgesi halinde CD. ye de kaydederek aynı zarfın içerisine koyacaktır.

•Masallar Times New Roman karakterinde 12 punto, 1,5 satır aralığında yazılacaktır.

DERECEYE GİRENLERE VERİLECEK ÖDÜLLER

* “OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK YENİ VE ÖZGÜN YEREL MASAL YAZMA YARIŞMASI”na katılan eserler ödüllendirilecektir. Dereceye giren eserler, eser sahiplerine iade edilmeyecektir. Bakanlığımızın tasarrufunda olacaktır.

1. Birinci : 750.-TL

* 2. İkinci : 500.- TL

* 3. Üçüncü : 250.- TL

* 4. Mansiyon : (basılı materyal)

* Yarışma Şartnamesi, Başvuru Formu ve Yarışma Afişi İl Müdürlüğümüzün www.burdurkulturturizm.gov.tr adresinde yayınlanacak olup buradan temin edilebilecektir.