Farklı olmak üzerine beş çocuk kitabı

Modern dünyanın belki de en büyük etkisi sayılan küreselleşme ile birlikte neredeyse tüm dünyada tek-tip insan formatı görmeye başladık. Batı merkezli bir dünya oluşturma çabaları insanların giyim, yemek gibi yaşamsal tüm alanlarında söz sahibi. Daha çocukken belli kalıpları öğreniyor, başka türlüsünün imkanını düşünemiyor ve başkasının hayat hakkına müdahale edebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü belli bir model var ve kent hayatında bu modeller merkezî kişilikleri oluştururken azınlık denilen çevresel karakterler yan dekor gibi kalıyor. Oysa insan olmak farklılıklarla güzeldir ve bu farklılığın meydana getirdiği orkestranın sesi büyüleyicidir. Farklılıklar konusunda daha esnek düşünebilecek çocuk zihni maalesef medya ve okullaşma ile tektip bir dünyayı daha çabuk kanıksamış durumda. Bu yazıda farklılıkların tema olarak seçildiği kitaplara yoğunlaştık:

 

 

İşte tam demek istediğimizi örnekleyen bir çalışma: “Benim Atım Farklı”. Her insanın farklı olduğu, öğrenme ve eğitim sürecinde bu farklılığın dikkate alınması gerektiğini vurgulayan bir kitap. Esin Bacacı Taner bir at çiftliğinde geliştirdiği kurgusunda huysuz bir atın bir kız çocuğu tarafından nasıl terbiye edildiğini anlatıyor. Timaş Çocuk’tan…

Kelly Dipucchio’nun benzer kurguda kaleme aldığı “Gaston” aile üyelerinden farklı bir yapıdadır. Bedeni daha büyük, hareketleri bu yüzden daha kaba ve şekil olarak da bambaşkadır. Neyse ki bir yürüyüş esnasında karşılaştıkları buldog köpekleri Gaston’un da bir buldog olduğunu bu yüzden yaşadığı fino ailesinden farklı olduğu anlaşılır. Gaston doğup büyüdüğü ailesinde kalmayı mı seçecektir yoksa yeni tanıdığı ve kendisi gibi olan aileye mi gidecektir bilinmez ama doğduğundan beri farklı olmasına rağmen kendisine bir yaşam alanı açan bu sıcak ilişkiyi tatmıştır. Andersen Masallarından hatırlayacağımız “çirkin ördek yavrusu” masalına benzeyen kitap Pearson’dan…

 

Farklı olmak çocuklara en çok engellilik  üzerinden anlatılmalıdır herhalde. Yeryüzünde bizim sandığımızdan çok daha fazla engelli insan var ve kamusal alanlar onlara kolaylık sağlamadığından çoğunlukla onları göremeyiz. Modern hayatın en kötü yanlarından biri. Yaşadığımız yerdeki engellileri tanımak, onları da bizim gibi görmek ve hayata uyumlarını kolaylaştırmak için çalışmak gerektiğini çocuklara her fırsatta anlatmalıyız. Feridun Oral’ın “Farklı Ama Aynı” kitabı tam da bunun için. YKY’den…

Ülkenin birinde “Sadece Mor Rengi Seven Kral” yaşarmış, ülkesinde mor renk dışında hiçbir renge izin vermezmiş. Hatta çiçeklere bile… İnsanlara sözün geçer peki ya doğaya! Rüzgarın taşıdığı tohumlar şehre farklı çiçekler ekmeye başlayınca kralın keyfi epey kaçmış. Farklılık önü alınamaz bir gerçektir. Tektip uygulamaların zorbalıktan başka bir şey olmadığını anlatan bir kitap. Kök Yayıncılık’tan…

 

 

Her şeyin beyaz ve küçük olduğu bir dünyada pembe ve iri olmak yaşamak için epey zordur. Hem o toplum tarafından kabul görmeniz zordur hem de yaşadığınız yer size uygun planlanmadığından adapte olmak açısından zordur. Pembe Canavar zıtlıkları ve farklılıkları eğlenceye ve yaşam sevincine dönüştüren, tektipliğin sıkıcı dünyasını ifşa eden bir kitap. Mikado Çocuk’dan…

GÜLŞAH KAHYAOĞLU