2019 “Uluslararası Yerel Diller Yılı” olarak seçildi

Birleşmiş Milletler 2019’u “Yerel Diller Yılı” olarak ilan etti ve bu kapsamda yıl boyu yürütülecek projenin detaylarını duyurdu.

Proje yerel dilleri tespit etmek , bu dillere ilişkin farkındalığı artırmak ve yerel dilleri dünya üzerinde daha görünür kılmak şeklinde temel amaca dayanıyor.

Dünya üzerinde var olan yaklaşık 6 bin yedi yüz dilin %40’ının kaybolma tehlikesi var ve bu da dilin ait olduğu kültürlerin ve bilgi sistemlerinin de yok olması anlamına geliyor.

Kurumun internet sitesinde şu açıklamalara yer verildi: “Yaşadıkları bölgede görünür olmayan bu diller kalkınma, barış inşası ve uzlaşma için stratejik bir öneme sahip. Tüm dünya refahı için bu dillerin canlılığını kazanması gerekir. Bu diller ve onların temsil ettiği kültürler olmazsa dünya daha fakir bir yer olur. “

2019 Uluslararası Yerel Diller Yılı olarak ilan edilmiştir. IYIL2019’u kutlamak, yerel dilleri desteklemeye, korumaya ve onları konuşanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’nde ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır.