YEKDER’in 2019 Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı Yayınlandı

YEKDER DEA Din Eğitimi Akademisi tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile 12-13 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, 15 ülkeden eğitimcilerin, uzmanların, akademisyenlerin ve yaygın eğitim alanında çalışma yürüten araştırmacıların katılımı ile İstanbul’da yapılmıştı.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019 Bildiriler Kitabı, kongrede sunulan tebliğlerin kongre mekânıyla sınırlı kalmaması adına derlenmiştir. e-Book olarak ilgililerin istifadesine sunulan Bildiriler Kitabı, kongre kapsamında sunulan ve yazarlarınca tam metinleri tarafımıza iletilen bildirilerden oluşmaktadır.

Kitap, “İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji” ana teması altında İslam Düşüncesinde Eğitim, Modern Eğitim ve İslam Eğitimi, İslam Eğitimi Perspektifinden Sosyal Bilimler Eğitimi, İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri Eğitimi, İslami İlimler Öğretimi, İslam Eğitimi Bağlamında Program Geliştirme, İslam Eğitimi Bağlamında Öğretim Metodları, Eğitim Materyallerinin ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, Eğitimde Mekânın Dizaynı, Eğitim Düşünürleri konulu 37 bildiri metnini içermektedir.

İngilizce, Türkçe ve Arapça bildiri metinlerinin birlikte bulunduğu Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019 Bildiriler Kitabı’na aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.yekder.org/images/yayinlar/iek_2019/bildiri_kitabi/iek_bildiri_kitabi_2019.pdf