Küreselleşme çağında varlıklı ailelerin eğitim stratejisi: Taşeron ebeveynlik

Hürriyet Gazetesi’nden Nuran Çakmakçı”Küreselleşme çağında varlıklı ailelerin eğitim stratejisi: Taşeron ebeveynlik” başlıklı yazısında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Çetin Çelik’in “Toplumsal Sınıfın Sosyal Sermaye Yoluyla Okul Başarısına Etkisi: Aile-Okul İlişkileri” çalışmasına odaklanıyor.

Üst sosyoekonomik gruptaki ebeveynlerin stratejilerini ‘taşeron ebeveynlik’ olarak tanımlayan Dr. Çelik, bu stratejiyi şöyle tanımlıyor:”Çocuklarını gönderecekleri okulları daha küçük yaştan itibaren seçiyorlar. Sosyoekonomik açıdan üst veli grubunda olan bu aileler ekonomik kaynakları ile çocuğun kültürel sermaye oluşturmasını taşeron kişi ve kurumlara devredebiliyorlar. Okul çocuğun spor, müzik gibi gerekli olan faaliyetlerini yerine getirmeyi üstleniyor. Ücretli tutulan öğretmen ve uzmanlar özel dersler yoluyla çocukların kültürel sermaye donanımlarını zenginleştiriyor. Gelecek endişesi uzman kişi ya da kurumlarca azaltılıyor. Bu kişi ve kurumlar bir nevi taşeron ebeveynlik hizmeti veriyor. Ancak bu düzeydeki bir mutsuzluk kaynağı ulusaldan ziyade küresel rekabet ortamına çocukların uluslararası sertifikalar, eğitim programları ile eklemlenmesinden doğabiliyor. Bu tarihsel olarak yeni bir fenomen, üst sınıfın kültürel sermayesi artık ulusal sınırlar içerisinde toplanabilen sermaye ile değil küresel bir eğitim ile ölçülüyor.”

KAYNAK: HÜRRİYET http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nuran-cakmakci/kuresellesme-caginda-varlikli-ailelerin-egitim-stratejisi-taseron-ebeveynlik-41334779