Yayıncılık, kültürel rejim ve Avrupa-merkezcilik

Türkiye’de toplumsal düşüncelerin 2000’li yıllara dek ana yaygınlaşma kanalları genellikle siyaset ve edebiyat alanlarındadır. Bu iki alanda etkinlik kazanmaya dönük başlıca kulvar da dergi ve kitap yayıncılığı olagelmiştir. Sahip olunan, üretilen ya da bağlanılan siyasi ve/veya edebi ideoloji ya da düşüncelerin topluma mal edilmesi için dergiler çıkarılır yahut yayınevleri kurulur. Zaman zaman bir dergi etrafında bir araya gelmiş bir grup fikirdaşın taşıdıkları, ürettikleri, ithal ettikleri ya da bağlandıkları düşüncelerin yaygınlaşması, kalıcılaşması, serpilmesi ve ayrıntılı bir şekil ve toplumsal hacme bürünmesi için ayrıca yayınevi kurdukları da olur. Ya da tersine bir yayınevi, hem kitap yayıncılığındaki yerini pekiştirme, temelde bağlısı olduğu fikri yaklaşımı güncel çalışmalarla zenginleştirme, dallandırıp budaklandırma ve daha geniş kitlelere yayma; hem de kitaplarını yayınlayarak destek verdiği yazar ve çevirmenlerin yeni ürünlerini  sınamaları, tartışmaları ve olgunlaştırmaları amacıyla dergi çıkarır. Ancak yine de Türkiye’de çoğu kez kitap yayıncılığı, bir dergi etrafındaki birliktelikleri sürdürmenin bir aracı olarak görülür; birçok yayınevi bu tür bir dergi yayıncılığının akabinde ortaya çıkar.

Böylelikle kitap yayıncılığı ya daha önceden çıkarılmaya başlanan derginin mali sübvansiyonuna, dolayısıyla hayatını idame ettirmesine ve fikri etkinliğinin artmasına katkı sağlaması umuduyla başvurulan önemli bir enstrümana ya da bir araya gelinen dergi kapanmış olsa bile o derginin açtığı kulvarı beslemek amacıyla sürdürülen fikri bir faaliyete dönüşür. Read more

CEMİL MERİÇ’İN ÇOCUK EDEBİYATI YAZILARI

Ülkemizin saygın mütefekkirlerinden Cemil Meriç’in ilim, irfan, düşünce ve edebiyat uğruna nice çabalar sarf ettiği herkesin malumudur. Hatta o, bu uğurda gözlerini kaybedecek kadar hakikat peşinde yaşamıştır. Çoğumuz Batı’yı ve eserlerini onun sayesinde tanıdı ve yine onun sayesinde Doğu-Batı mukayesesini yaparak engin bir düşünce birikimi kazandı.

Bu büyük düşünürün çocuk edebiyatına dair, zamanın Türk Edebiyatı dergisinde yayımlanmış yazılarını kaçımız biliyoruz peki? Günümüzdeki çocuk edebiyatı tartışmalarına onun sözlerini dâhil edebiliyor muyuz? Her ne kadar yerli çocuk edebiyatını savunsak da hâlâ özümüzü bulamadığımızı, yerli ve buralı eserler yazanlarımızın azlığını itiraf etmekten çekiniyor muyuz?

Cemil Meriç’in yazılarındaki her zamanki latif eleştirel üslup ve bilgi birikimi, hayranlık uyandırmaya devam etmektedir. Batı’yı ve Doğu’yu iyi bildiği için yeni bir tür olan çocuk edebiyatına dair gelişmeleri karşılaştırmalı olarak takip etmiş coğrafyamızın da ilk düşünürlerindendir. Dünya genelindeki (yani ağırlık olarak Batı’daki) çocuk edebiyatı çalışmalarını beğenmediğini sözlerinden anlamak mümkündür. Yazılanların çoğunu, genç dimağları zehirleyen muzır birer neşriyat olarak değerlendirmiştir: Yayınevi sahiplerinin sefil çıkarları uğruna piyasaya sürdükleri abur cubur kitaplara körpe zekâları teslim etmeğe kimin hakkı var!” demiştir! Read more

“HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN KULLANICI GÖZÜNDEN DEĞERİ” ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLANDI

kutupanne.com’un başlattığı ve uzun bir süredir devam eden “halk ve çocuk kütüphanelerinin kullanıcı gözünden değeri” başlıklı anket çalışması nihayet sonuçlandı. Araştırmanın detayları, yöntem ve bulguları ile sonuç ve değerlendirme kısmı linktedir. Önemli verilerin yer aldığı bu anket çalışması ülkemiz çocuk kütüphaneciliği adına önemli bir adımdır.

***

Halk kütüphaneleri, toplumun kültürel değerlerini koruma, bireylerin bilgi gereksinimlerini karşılama ve toplumdaki bireylerin birbirleri arasındaki iletişimlerini kuvvetlendirmede önemli bir yapı taşı unsurudur.  Çocuk kütüphaneleri ise; çocuk kullanıcılarının gelecek hayatlarında bilgi araştırma kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve eğitimde daha başarılı bir bireyler olmaları için oluşturulan farklı bir yapı taşıdır.  Bu duruma bağlı olarak; araştırma kapsamında ortaya çıkan temel sonuçların değerlendirilmesi ile gelecekteki halk kütüphaneleri ve çocuk kütüphanelerini kullanıcılar tarafından ilgi odağı haline gelmesi için yapılması gerekenler şu şekilde sıralamak mümkündür: Read more

Bilimkurguda ve Spekülatif Kurguda İslami Gelenek

BİLİMKURGU KULÜBÜ sitesinde başarılı bir inceleme yazısı var. Önemine binaen paylaşıyoruz:

Washington Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri alanında çalışmalar yürüten Muhammed Aurangzeb Ahmed, bilimkurgudaki ve spekülatif kurgudaki müslüman geleneğe değindiği yazısına şu soruyla başlıyor:

“Görünmez adamların, zaman yolculuğunun, uçan makinelerin ve diğer gezegenlere seyahatlerin yalnızca Avrupalı veya Batılı hayal gücünün ürünleri olduğunu mu düşünüyorsunuz? O halde Bin bir Gece Masalları’ndan (M.S. 8-13. yüzyıllar arasındaki İslami Altın Dönemde derlenen halk masalları topluluğu) bir sayfa açıp okuyun. O zaman göreceksiniz ki bu masallar, benzeri pek çok anlatıyı içlerinde barındırmaktadır.”

Öncelikle kendisinin makalesinde bahsini ettiği birkaç tarihsel bilimkurgu ve spekülatif kurgu örneklerini sıralayalım. Bunların ardından ben de hem Osmanlı dönemine hem de günümüze ait birkaç İslami temalı bilimkurgu örneğini sunacağım.

İslam Medeniyeti Tarihinde Spekülatif Kurgu Örnekler

Ahmed yazısında ilk örnek olarak Farabi’nin 9. yüzyılda kaleme aldığı “El Medinetü’l Fazıla”yı (Türkçe’ye “Erdemli Şehir” olarak çevrilebilir) veriyor. Farabi, Arap yarımadasından Hindistan ve İspanya bölgelerine dek yayılan İslam İmparatorluğundaki çeşitli kültürlerin ve halkların bir arada, barış içinde yaşamalarının formülünü bu metinde öneriyor. Platon’un “Devlet” kitabındaki önermeden esinlenerek, müslüman filozoflar tarafından idare edilen bir ideal ülke, yani ütopya tasvir ediyor. Bu eser için, siyaset felsefesi alanında İslami geleneğin ürettiği en önemli metinlerden biri denilebilir. Ahmed’in geçmiş dönemlere dair verdiği bir diğer örnek, 12. Yüzyılda Endülüs İspanyası’nda yaşamış İbn Tufeyl’in yazdığı “Hayy Bin Yakzan” adlı eser. Anlamı, “Uyanmış, Farkındalık Kazanmış Kişinin Oğlu: Yaşayan” diye çevrilebilir. Read more

Ne? Dünya Çocuklarının Yeni Kahramanı Bir Türk Mü?

Bir yandan çocuk kitapları sayısında artış yaşanırken diğer yandan da çocuk kitapları üzerine tartışmalar devam ediyor.

Bu tartışmalardan biri de çocuk kitaplarındaki yerlilik ve millîlik durumu. Günümüzde pek çok çocuk kitabı tercüme eserlerden oluşuyor; yerli yazarlar ise yazdıklarını bu tercüme kitapların içeriğine benzetmeye çalışıyor. Zaten ülkemizdeki çocuk kitapları piyasası daha çok Batı’ya ait. Dolayısıyla Batılı değerler, fikirler ve Batı’nın çocukluk anlayışı bu kitaplarda kendini gösteriyor. Ve bu tür kitaplar ülkemizde çokça seviliyor.

Ama çok bariz bir yanlış sürekli tekrarlanıyor: Tüm kurgusu, karakterleri, çocukluk anlayışı, mesajları, tasarımı ve sunuş şekliyle tamamen Batılı muadilini andıran bir kitabın yazarı Türk diye o kitap yerli ve millî olmaz. (Yerlilik hakkında merhum Akif Emre yazılarını okumanızı tavsiye ederiz.) Sanki tanzimatın ruhu hâlâ diri!

Bu bağlamda yeni bir çocuk kitabı isminden bahsedelim. İsmi ŞAKRAK. Yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu isminde bir hanımefendi. Kitabın karakteri DÜNYA ÇOCUKLARININ YENİ KAHRAMANI diye lanse edilmiş. Yerel ve ulusal medya kanallarında “Türkiye’nin ilk milli çocuk kahramanı Şakrak” diye geçiyor. Kitapları incelediğimizde ise görsel estetiği bulunmayan, zeka oyunları, etkinlik kitabı, boyama kitabı, bilmeceler ve birkaç da kurgu şeklinde özetlenebilecek sıradan bir seri görüyoruz.

Tüm dünya çocuklarının kahramanlarını yazıp-çizen Marvell’e rakip yani!

Çalışmanın hiçbir felsefi yanı olmadığı gibi etkinlik kitaplarıyla dünya çocuklarına yeni bir kahraman sunamayacağınız çok açık! Çocuklar bu oyuna gelmez!

Dahası ülkemizin pek çok yerli kahramanı, karakteri varken neden ŞAKRAK ilk millî kahraman olarak sunuluyor? Tüm sözlü ve yazılı edebiyat kültürüne ve tarihe alenen haksızlık ediliyor.

Şakrak’ın ana teması iyilik, doğruluk, sevgi gibi değerler ancak bundan çok daha fazla tema yüzyıllardır masal geleneğimizde zaten var. Bu birikimi yok sayarak büyüme hedefleri koymak pek etik görünmüyor. Read more

Samsun’da Raf Var Kitap Yok

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Oku Anla Yaşa Projesi” 1,5 yıldır Samsun’daki bütün okullarda uygulanıyor. Projenin ikinci ayağı olan evde kitap okuma çalışmaları ise il genelinde başlatıldı. “Samsun İçin Okuma Vakti” olarak isimlendirilen etkinlik ile her gün saat 20.00’de anne, baba, çocuk herkesin; televizyonu, tableti, telefonu kapatarak kitap okuması amaçlanıyor.
Herkes tarafından takdir edilen bu proje, kırsalda şu an için beklenen sonuca ulaşamadı. HHALK olarak, kırsaldaki boş rafların ve kitap bekleyen okullardan bazılarının ‘fotoğrafını çektik’. Samsun’da başlatılan ‘okuma vakti’ne, okuyacak kitapları olmadığı için dahil olamayan okullar, kitap desteği bekliyor. Özellikle Samsun’un kırsal alanlarında yer alan birçok okulda, çocuklara küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığını kazandırmak isteyen okul müdürleri ve öğretmenler, kendi imkanları dahilinde çalışmalar yürütse de yeterli olmuyor. İşe onlardan bazıları:
Samsun Çarşamba İlçesi Ağcagüney Mahallesi’nde bulunan Ağcagüney Ortaokulu yetkilileri, çevresinde bulunan Ağcagüney İlkokulu ve Ağcagüney İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de faydalanabileceği büyüklükte bir kütüphane kurdu. Kurulan kütüphane’de eksik olan şey ise, kitaplar. Öğrencilerin okuma bilincini kazanması için büyük uğraşlar sonucunda okul yetkilileri imkanlarıyla kurulan kütüphane, kitap eksikliklerinin giderilmesi için yardım bekliyor. Gazetemize konuşan Ağcagüney Ortaokulu Müdürü Taner Erduran; 300’ü aşkın bir öğrenci nüfusunun faydalanmasını planladıkları kütüphane için, “Kütüphanemiz var ama kitabımız yok. Yetkililerin ‘Okuma vakti’ etkinlikleri kapsamında, biz ve bizim durumumuzda olan okullara yardım edeceklerini düşünüyoruz. Çocuklarımız, geleceğimizi aydınlatacak ve onlara bu ışığı kitaplarla bizler vereceğiz” dedi.
Samsun Terme İlçesi’nde bulunan Terme Hüseyinmescit Ortaokulu da kütüphanesindeki yarı dolu rafların dolmasını bekliyor. Okul yetkilileri tarafından oluşturulan kütüphane bağışlarla kitap ihtiyaçlarının bir kısmını giderse de, okulda bulunan öğrenci nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye henüz ulaşmış değil. Gazetemize konuşan Okul Müdürü Alaettin Arslan, “Bağışlarla ve yardımlarla kütüphanemizi aktif hale getirebildik. Uzun ve zor bir süreç oldu. Öğrencilerimiz bizlerin geleceği ve onları hayata bağlayacak bilginin kaynağı ise kitaplar. Bizler, okuma konusunda duyarlı davranarak Samsun’u hatta Türkiye’yi harekete geçiren Samsunlu yetkililerin, aynı durumda olan hatta hiç kitabı olmayan okullara yardım edeceklerine inanıyoruz. Bir kişi bile okusa bizim için, geleceğimiz için kar” dedi.
Öte yandan Samsun İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Yetik, Samsun’da kırsalda bulunan bazı okullarda kütüphane bulunmaması yada kitap eksikliğini ‘İsteyen bağışta bulunabilir’ sözleri ile değerlendirdi.

Müzeler, teşvik ve çizgi roman

Yakın zamanlarda iki ayrı albüm çıktı, ilki Fransa’dan, diğeri Hollanda’dan. Ortak özellikleri bir müze tarafından sipariş edilmiş çizgi romanlar olmaları. Lütfen okuyun ve inceleyin. Sipariş mantığını, ortaya çıkan işin niteliğini ölçüp biçin.

Türkiye’de, sadece bu tür teşviklere değil, akademik üretime dahi angajmanla baktığımız için böylesi çalışmaları bir türlü çıkaramıyoruz. İç bayıcı hamaset ve ihyacılıkla, ancak zevahiri kurtarıyoruz. Asıl üzülmemiz gereken bu duruma hiçbirimizin şaşırmıyor olması.

Son çeyrek asırda çeşitli bakanlıklar, resmi devlet kuruluşları ve genelkurmay,  rakam olarak yüze (100) yakın çizgi roman yaptırdı, sahiden çok ama çok yüksek, dünya ölçüsünde iyi telifler ödedi, düşük etiket fiyatlarıyla o kitapları ya sattı ya da bedava dağıttı. Buna rağmen bir tanesi bile konuşulmadı ve bugüne kalmadı. Bir teki bile yabancı bir başka dile çevrilip, oralarda satılmadı. Çizgi roman okurlarının bile ilgisini çekmeyen sayısız kitaptan söz ediyorum. Read more

MEB edebiyata ne kadar yakın kültüre ne kadar uzak?

Ülkelerin ve toplumların geleceği dil ve kültür ile şenlenir, şekillenir, yön bulur hayat bulur, hayat olur. Nitekim kültürel emperyalizm dedikleri de; dilin yozlaşması ve başka diller etkisinde kalması, dile sahip çıkılmamasından veya gelişime değişime hızlı ayak uydurulamamasından ileri gelir. Dil canlı bir varlık gibidir ve her zaman beslenmesi yenilenmesi ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Aksi halde dil biyolojik ölüme terke edilir ki o da yok oluşu sağlar.

MEB teşkilat kanunundan gelen görevi gereği ülkemizin eğitiminden doğrudan sorumludur. Eğitim görevini yaparken teşkilat kanununda belirtildiği üzere  (1739 sayılı MEB TEMEL KANUNU  ) I– Genel amaçlar: Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/1983 – 2842/1 md.) “Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” şeklinde belirttiği Temel amaçlarını gerçekleştirmek üzere teşkilatlanmıştır.

Dijital Dünya Kültürel Değerlerimizi Elimizden Alarak Kültür Emperyalizmine Bizi Kurban Etmek Üzere… Read more

Evet, “Şiir Tankeri!”: Fazıl Hüsnü Dağlarca

Bu yazı, Hilmi Yavuz’un Belleğin Kuytularından isimle kitabından alınmıştır.

***

Dağlarca’nın Çocuk ve Allah’ını, Kabataş Lisesi’nde, 9. sınıf­tayken (yıl 1950) okudum. Belki anımsamaz, kitabı bana Hikmet Sami Türk vermişti; aynı sınıftaydık, aynı şubede değildik ama yatılı öğrenciler olarak mütalaaları (şimdi “etüd” deniyor galiba) birlikte yapıyorduk. Sami, “Al oku bakalım, nasıl bulacaksın!” diye vermişti Çocuk ve Allah’ın ilk basımı­nı. Gece, yatakhanede, el feneriyle yorganın altında okudum geç saatlere kadar. Sarsıcıydı, ürkütücüydü, müthişti…

İlk yazdığım şiirlerde Dağlarca’nın etkisi var mıdır, onla­rı yayımlamadığım ve yok ettiğim için anımsamıyorum şimdi. Ama Dağlarca’yı sürekli izledim. Aç Yazı ve Toprak AnaÇocuk ve Allah’tan sonra çok sevdiğim kitaplar oldu: Aç Yazı’daki Söyle Sevda İçinde Türkümüzü şiirini, Toprak Ana’daki Kızılırmak Kıyıları’nı ezbere bilirim. (Hatta Talat Halman’ın 70. yaş günü dolayısıyla Four Seasons Oteli’nde yapılan toplantıya Halman’ı kırmayarak tekerlekli sandalye ile gelen Dağlarca, hiç yapmadığı bir şey yapmış ve bir şiiri­ni, Kızılırmak Kıyıları’nı ezbere okumaya başlayınca, ben de gayriihtiyarî yüksek sesle Dağlarca’ya eşlik etmeye koyul­muştum. Üstadın bana fena halde kızdığını, daha sonra Talat Halman nakletmiştir.) Söyle Sevda İçinde Türkümüzü şiirini ise, bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı’nda Dağlarca için yapılan törende ezberden okudumdu.

Cemal Süreya, “şiir tankeri” derdi Fazıl Hüsnü Dağlarca için. Elbette hem gövdesinin cesametine hem de şiir toplamına gönderme yaparak. Türk şiiri tarihinde belki Dağlarca kadar gövdesi bu kadar ağır çeken başka şairler olabilir, vardır da belki! Ama yayımladığı şiir kitaplarının sayısına, herhalde, şimdiye kadar ulaşan olmamıştır.

“Üstad” (Dağlarca’ya bu adı Oktay Akbal vermiştir!), 1914 doğumludur, dolayısıyla 94 yaşında ölmüştür. İlk şiir kitabını (Havaya Çizilen Dünya) 21 yaşındayken, Harp Okulu’ndan subay çıktığı gün (30 Ağustos 1935) yayımlamıştır. Neredeyse 94 yılda, herhalde 90 küsur kitap! Bu hesaba göre, Dağlarca, gerçekten de bir “şiir tankeri”dir… Read more

İdil Pişgin Kitaplığı

İdil PİŞGİN’in peş peşe çıkardığı Thui serisindeki kitap isimleri yeterli cazibeyi yakalıyor ancak içerik için aynı övgüyü yapmak zor.

Bir dede ve çocuğun merkezde yer aldığı bu ince çocuk kitaplarında bir çocuğun büyüme serüvenini okuyoruz.  Ancak okumayı sık bölen didaktik anlatım heyecanı öldürüyor.

Thui her çocuk gibi kendi büyüme tecrübesini yaşıyor.  Bu süreci de ağırlıklı olarak büyüklerinin açıklamaları, nasihatleri ve deneyimleri besliyor. Kısa fragmanların birleştirildiği uzun metrajlı bir film gibi yapıştırmalı duran örgüsü ile kitap, “başka renkte büyümek isteyen” çocukların bile paternalizmden kaçamayacağının sinyalini veriyor. Read more

1 2 3 5