Bol ödüllü animasyon “the Box” nihayet kitaplaştı

Merve Çirişoğlu Çotur’un mültecileri anlattığı kısa animasyon filmi “the Box” Uçan At Yayınları tarafından kitap haline getirildi.

240 Uluslararası Film Festivali’nin özel seçkisinde yer almaya hak kazanan ve “Büyük Ödül”, “En İyi Animasyon Ödülü”, “Jüri Özel Ödülü” gibi 44 ödüle layık görülen The Box  mülteci bir çocuğun dramına odaklanıyor.

Halk kütüphaneleri ‘cep’e taşındı

Kültür ve Turizm Bakanlığının halk kütüphanelerindeki hizmetleri ve e-kitapları cep telefonları üzerinden kolaylıkla ulaşılabilir hale getiren “Kütüphanem Cepte” mobil uygulamasını bir ayda yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce “Kütüphanem Cepte, Her Anımda Benimle” sloganıyla vatandaşların hizmetine sunulan ve yaklaşık bir ay önce aktif şekilde kullanılmaya başlanan “Kütüphanem Cepte” mobil uygulaması, okuyuculara cep telefonları üzerinden devasa bir kütüphanenin kapılarını araladı.

Türkiye’deki bin 160 halk kütüphanesindeki hizmetler ve binlerce e-kitaba tek tıkla ulaşabilme imkanının sunulduğu mobil uygulamayı henüz resmi duyurusu yapılmamasına karşın bir aylık sürede yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı.

KAYNAK: AA

Modern Afrika öyküleri “Yuvayı Keşfetmek” çıktı

“Siyaset ve tarih açısından Afrika gündemden düşmeyebilir ancak Afrika’nın çok güçlü bir edebiyatı da vardır” yargısından yola çıkarak modern Afrika öykülerinin derlendiği “Yuvayı Keşfetmek” Profil Yayıncılık’tan çıktı.

Afrika kıtası ödüllerinden olan Caine sahibi kitap Afrika’ya içeriden ve içten bir okuma yapmayı vadediyor.

Dirvas

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamına Vefa Ödülü merhum Mehmet Akif Ersoy’a verildi. Bu vesileyle bir kez daha Mehmet Akif ve büyük eseri Safahat’ı anma fırsatı bulduk.

Safahat eserinde yer alan Dirvas şiirini değerli okurlar için burada paylaşıyoruz. Şiire konu olan Dirvas küçük bir çocuktur. Ülkesinde yaşanan kıtlık üzerine Halife Hişam’a giden grubun içinde yer alan Dirvas büyük bir cesaret örneği gösterir ve büyüklerinden önce söze atılır. Bu durum halifenin hoşuna gitmez ve Dirvas’ı susturmaya çalışsa da Dirvas kendinden emin bir şekilde düşüncelerini dile getirmekten geri durmaz, hitabetiyle halifeyi etkiler. Bu şiir bu cesur çocuk hakkındadır…

Dirvas

Derler ki: Ümeyye’den Hişâm’ın 
Devrinde, yakınlarında Şâm’ın, 
Üç yıl ekin olmamış kuraktan. 
Can kaydına düşmüş artık urban . 
Her hayme mezâr olup kapanmış: 
Altında beş on kadîd uzanmış! 
Bakmış ki meşâyih-i kabâil : 
Sıyrılmayacak bu derd-i hâil; 
Bir karyede toplanıp, demişler: 
Durdukça helâkimiz mukarrer. 
Mâdem ki şüyûhuyuz bu halkın, 
Kalkın gidelim Hişâm’a, kalkın. 
Bir duysa Halîfe’miz bu hâli; 
Var merhamet etmek ihtimâli. 
Hiç ak sakalıyla bir alay pîr, 
Eyler de Emîr’e hâli tasvir, 
Görmez mi o, halkı rahme şâyan? 
Sultansa da taş değil ya: İnsan!

Teklîfi kabûl eder bütün nâs ; 
Derler, yalınız: “Bulunsa Dirvâs. 
Sinnen daha pek çocuktur amma 
Olmaz o kadar talâkat aslâ.”

Vaktâ ki girer şüyûh Şâm’a, 
Derhâl haber gider Hîşâm’a: 
Derler ki, beş on kabîle geldi. 
Der: Gelsinler sarâya şimdi. 
Birlikte çocuk dalar huzûra, 
Evvelce duâ eder de sonra, 
Hiç pervâsız girer kelâma … 
Lâkin bu tuhaf gelir Hişâm’a: 
Der: Sus a çocuk, büyük dururken, 
Söz sâdır olur mu hiç küçükten? 
Dirvâs o zaman kelâmı tekrar 
Teshîr ile der: “Nedir bu âzâr! 
Mikyâsı mıdır zekâvetin sin ? 
Dirvas’ı çocuk mu zannedersin? 
Bir dinle de sonra gör çocuk mu? 
İnsâf nedir o sizde yok mu? 
Ben söyleyeyim de bir efendim, 
Susturmak elindedir efendim.”

Dirvâs bakar Melik’te ses yok; 
Mecliste değil ki ses, nefes yok; 
Mu’tâdı olan talâkatıyle 
Başlar söze eski şiddetiyle:

“Üç yıl mütemâdiyen kuraklar, 
Emsâli görülmemiş sıcaklar, 
Sâmânımızı kuruttu gitti; 
Mezrûâtın umûmu bitti. 
Binlerce çadır kapandı kaldı, 
Çöl, mahşer-i mevt şekli aldı! 
Şehrîleri besleyen kabâil, 
Köy köy geziyor zelîl ü sâil! 
Hâtemlere cûd eden o urban, 
Nan-pâreye can verir bugün, can! 
Çıplakları giydiren de üryan, 
Gömleksizdir zükûr ü nisvân ! 
Açlık ecelin zahîri oldu: 
Baştan başa çöl cesedle doldu. 
Her kûşede bin acıklı feryâd… 
Yok bir yerden sadâ-yı imdâd. 
Şubbân bütün ihtiyâra döndü! 
Pîrân görsen, mezâra döndü! 
Yok vâlidelerde süt ki: Tutsun, 
Evlâdını emzirip uyutsun. 
Zannım, bize münfail ki Mevlâ: 
Bir bâdiye halkı yandı, hâlâ, 
Bir damla su inmiyor semâdan, 
Şebnem bile düşmüyor duâdan! 
Binlerce duâya bir icâbet 
Göstermedi bârgâh-ı rahmet. 
Artık sana ilticâya geldik, 
Reddetmez isen ricâya geldik:

Görmekteyiz ey Emîr-i âdil, 
-İnkârı bunun değil ya kâbil – 
Yok sendeki ihtişâma pâyân; 
Bizlerse alay alay sefîlân! 
Bir yanda demek ki fazla var çok; 
Hayfâ ki öbür tarafta hiç yok. 
Öyleyse biraz tevâzün ister. 
Evvel beni dinle, sonra hak ver: 
Nerden buldun bu ihtişâmı? 
Halkın mı, senin mi, Hâlik’ın mı? 
Allah’ın ise eğer bu servet, 
Bizler de onun kuluyken, elbet 
Bir pay talebinde hakkımız var… 
İnsâf olamaz bu hakkı inkar. 
Halkınsa şu bî-nihâyet emvâl ; 
Ver, etme hukûk-i gayrı pâmâl. 
Yok; böyle de olmayıp da kendi 
Mâlin ise -çünkü fazla- şimdi 
Bî-vâyelere tasadduk eyle… 
Dördüncüsü varsa haydi söyle!”

Mebhût ederek bu söz Hişâm’ı, 
Huzzâra demiş: “Görün kelâmı! 
Yok bende cevâb-ı redde kudret… 
Hayret, bu civan-dehâya hayret! 
İcâb ediyor ki şimdi insâf: 
Mes’ûlü hemen olunsun is’âf .”

Kitap Dünyasında Yeni Bir Tür: Animasyon Kitap

Tam adı Graphics Interchange Format olan GIF sosyal medya kullanıcılarının aşina olduğu bir uygulama. Kısaca hareketli görseller demek olan bu uygulama artık kitaplarda yer alıyor. Amerika’daki Workman Yayıncılık seriyi “A photicular book” olarak duyurdu.

Daha çok Dan Kainen’in hazırladığı içerikle çocuklara doğayı tanıtan kitaplar hareketli görseller (GIF) içeriyor. Aşağıdaki videolardan da anlaşılacağı üzere “animasyon kitap” türü literatüre girecek gibi duruyor.

Okullara Müze Eğitimi Geliyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun sosyal medyadan yaptığı açıklamada müze söyleşilerine başladıklarını duyurdu. Öğretmenlere yönelik düzenlenen söyleşilerin ilk dersini Haluk Dursun kendisi verdi.

Öğretmenler müze eğitimlerini okulda öğrencilere aktaracaklar. Teorik ve uygulamalı olarak müze eğitimleri çocukları daha fazla müzeciliğe ve tarihe yönlendirmiş olacak.

“Çocuk, edebiyat ve dil eğitimi dergisi” çıktı

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi (ÇEDED), çocuk edebiyatı, edebiyat eğitimi ve dil eğitimi alanlarında özgün bilimsel makaleler ve kitap tanıtımları/ eleştirileri yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. 2018 yılı Mayıs ayında yayın hayatına başlayan derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir.  İlk sayısı Aralık 2018’de yayımlanacak dergi, sonrasındaki yıllarda yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında çıkacaktır.

Dergiyi okumak için tıklayınız.

100 Temel Eser uygulaması kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk ve dünya edebiyatından seçilen kitapların yer aldığı, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla daha önce hayata geçirdiği 100 Temel Eser uygulaması kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere milli ve insani değerlere saygılı her kitabın öğrencilere tavsiye edilebileceği talimatını verdi.

Davıd Hılbert’in Sonsuzluk Oteli teorisi çocuk kitabına dönüştü

Ödüllü Fransız matematikçi Ivar Ekeland’ın Doğan Egmont’tan çıkan ve bir modern çocuk klasiği olan kitabı ‘Sayılar Diyarındaki Kedi’ hakkında Hürriyet’te kapsamlı bir röportaj bulunuyor. 

Ekeland kitabında, 20. yüzyılın ünlü matematikçilerinden David Hilbert’in Sonsuzluk Oteli (veya sonsuz otel) teorisini çocuklar için anlattı. Sonsuzluğu bir kedinin gözünden anlatan kitapta Sıfır karakteri de var. Bu ikili matematik ve sonsuzluk üzerine konuşuyor. Kitabın orijinal adı “The Cat in Numberland”

1 2 3 4 5 58