Peyami Safa’nın insan coğrafyası

Rahmetli Nevzat Kösoğlu’nun Peyami Safa monografisine verdiği isimdi, Peyami Bey. Orada, “insan” Peyami Safa’ya dair pek çok ayrıntıyı okumuş, büyük romancının dünyasına arkadaşlık yolu bulmuştuk. Yakın zamanda çıkan bir kitap ise, Safa’nın manzarasında var olan insan suretini, tabiatını ve kimliğini bize yaklaştırmak için önemli bir eşik oldu. Şeyma Büyükkavas Kuran’ın akademik bir disiplin içerisinde kaleme aldığı Peyami Safa’nın İnsanları, Safa’nın Sözde Kızlar’dan Yalnızız romanına yazarın şahıslar kadrosunu inceliyor.

Edebiyatçının kurguladığı dünyasına uygun portreler inşa etme biçimi olan karakterizasyon romanın ve hikâyenin en aslî unsurlarından. Edebiyat, insanı anlatmak üzere yola çıkan bir sistem. Bu sistemin farklı biçimleri olsa da romandan bağımsız düşünülmesi imkânsız. Tanpınar’ın, Tanzimat romancılarını hatta Uşaklıgil’e gelen kadar Türk romancısını eleştirdiği nokta, onların insanı yakalayamamış olmalarında toplanır. Kartondan öteye geçemeyen karakterler, bir tipe sıkıştırılarak hareket sahası daraltılan şahıslar romanın varoluşsal niteliklerini başında ortadan kaldırır ve metni değersizleştirir. Uşaklıgil’i kutsamamızın altında yatan gerekçe Bihter’in çatışma yaşayan, bir psikolojisi olduğunu gösteren mizacıdır. Roman incelemelerinde başvuru kaynağımız olan Roman Sanatı’nın yazarı Mehmet Tekin, modern öncesi ve sonrası dönem olarak ayrıştırdığı tahlil yorumlarından birinde bir kahramanın hem sevilip hem nefret edilebileceğini, bu tercihe sebebin karakterin davranışlarında görülebileceğini dile getirir ve ekler: “Modern romancı, bu yönde bir duyguyu, bir tercihi dayatmaz.” Namık Kemal’in İntibah’ında baştan sona okur nefret etsin diye var edilen Mahpeyker karakterini biz de burada hatırlayalım.

NİTELİKLİ EDEBİYATIN TEMSİLCİSİ 

Peyami Safa, Türk romanının kurgu ve karakter inşasında, her romanında sosyal bir mesele etrafında hareket ederek tezli romanlara göz kırpan bir sanatçı olsa da, her bir eseriyle nitelikli edebiyatın temsilcisidir. Klasik romanın, öğretilmiş kişilerle, kadrolarla başlayan anlatılarının aksine modern dönem romancısı olarak karakterlerini metne dağıtarak onları okurlarıyla birlikte tanır. Geçmiş zaman anlatıcılarının her ayrıntıya hâkim iktidarını reddederek karakterlerine mizaç ve suret arasında bir özgürlük sunar ve onların “insan” olmalarından gelen hususiyetini önceleyerek romanın son sayfalarına kadar öğrenilebilecek yeni bir cephe olduğunu gösterir.

Birey merkezli romanlar da kaleme alan Peyami Safa, az önceki iddialarımızı destekleyecek biçimde, kahramanlarına inişli-çıkışlı, olumlu-olumsuz, gerilimli-sakin kısaca çatışma barındıracak hadiseler yaşatmaktan geri durmaz. Karşımızdakinin insan olduğunu, onun ne büsbütün hatasız ne de külliyen kötülüklerle dolu olamayacağını bilerek sağlıklı bir kurgu ve okuma süreci vaat eder. Tekin’in ifadesiyle “Birey niteliği kazanamamış karakterler, bir karakter olmaktan çok, karikatür düzeyinde kalırlar.” Pek çoğumuza tanıdık gelen Neriman’daki dönüşüm başlarda karikatüre hapsedilen bir durumda olsa da sonradan onun okuru yanıltabildiğini görürüz.

Peyami Safa’nın İnsanları, onbir roman üzerinden Peyami Safa’nın kahramanlarını bu meseleler etrafında ele alan önemli bir çalışma. Şeyma Büyükkavas Kuran, romanların tanıtımını, bilinen tipik özelliklerini, temaları ve iddialarını ortaya koyduktan sonra şahısların sosyal, fiziki ve ruhi özelliklerini tahlil yoluna gitmiştir. Kuran, Peyami Safa’ya dair yapılan çalışmaların bir bütün olarak romancının şahıslarına odaklanmadığını dile getirerek eserinin önemini hatırlatır. Şahıslar romanlardaki işlevlerine, anlatıcının bakış açısına göre ve en önemlisi yazarın niyetini ortaya koyma yolunda üstlendikleri özellikleri dolayısıyla incelenmiştir.

TİPİN VE KARAKTERİN NE OLDUĞU ÖNEMLİ

Kuran, çalışmasının amacını şu sözlerle ifade eder: “Peyami Safa’nın edebî romanlarındaki şahısları tanımak, tanıtmak, onlara muayyen bir niyet çerçevesinde nasıl portreler çizdiğini, dolayısıyla şahısların romanda nasıl görünür kılındıklarını ifade etmek, yazarın şahıs yaratma üslubunu belirlemek, yarattığı şahıslardan hareketle romancılığını bir yönüyle tanımlamak, onun kişiler sistemini nasıl kurduğunu ve bu sistemin roman yapısı içerisindeki yerini belirleyebilmektir.”

Roman kişilerinin önemi üzerinde de durulan giriş bölümünde diğer sanat dalları ile edebiyatın ve özelde romanın karşılaştırması yapılırken romanda konunun sadece insan olduğu vurgulanır. Romanı görünür kılan unsurların, bunlara bakış açısını, zaman ve mekanı, temaları dâhil ediyoruz, temelde olaylar ve kişiler olmak üzere iki gruba ayrıldığı dile getirilir. Romanda şahıs dendiğinde hatıra tip ve karakter gelir. Bu çalışmada da yazar, uzunca sayılabilecek bir bahis açarak tipin kim, karakterin ne olduğu üzerinde durmuştur. Bahsin sonlarına doğru edebiyat incelemelerinde sıklıkla başvurduğumuz kitap ve kavramların dünyasına kapı aralayarak terminolojiyi, meseleye uzak sayılabilecek okur için yeniden okumuştur. Tip, karakter ve stereotipin kesiştiği ve ayrıştığı noktaları da yerli yerine oturtan yazar, Peyami Safa’nın kaleminden bu meseleye dair çıkan yazıları da okuma sürecine dâhil eder.

KENDİ KADERİNİ TAYİN EDENLER

Eleştiri dilinde yazardan izler taşıyan hatta yazarı taşıyan karakterler için “yansıtıcı” ifadesini kullansak da karakterin en nihayetinde kurguya dayalı bir varlık olduğu ihmalinin göz ardı edilmemesini Şeyma Büyükkavas Kuran da vurgular: “Roman kişilerinin, romancının denetiminden kurtularak kendi kaderini tayin ettiği söylense de roman kişileri yazarın bakış açısının, tercihlerinin ve birleştirmelerinin sonucunda bir varlığa sahip olabilirler. Bu gerçeklerin yanı sıra hiçbir roman kişisi –roman otobiyografik bile olsa- yazarının birebir kendisi değildir.”

Romanda şahıs incelemelerinin hangi terminoloji, tespit ve tekliflerle yapıldığını, aralarında Vladimir Propp, W. J. Harvey, Greimas, Forster, Şerif Aktaş, Murat Belge, Yavuz Demir gibi isimlerin olduğu teorisyen ve eleştirmenlerin eserlerinden hareketle yorumlayan Kuran, bütün kavram ve sınıflandırmalara rağmen genelde romanların başkişi, yardımcı ve figüran olmak üzere üç fonksiyonu paylaşan şahıslardan meydana geldiğini ifade ederek kavram ekonomisi yapmıştır. Başkişilerin romanın yazılma sebebi oldukları, diğer kişilerin de başkişiye gerçeklik kazandırmak, onun değişimini aydınlatmak için romanda yer aldıkları da Kuran’ın bir diğer ifadesidir. Son olarak, Server Bedi müstearıyla kaleme alınan romanların bu çalışmanın harici tutulduğunu da hatırlatalım.

YAZAN: YAKUP ÖZTÜRK KAYNAK: YENİ ŞAFAK KİTAP

YALNIZCA TEK BİR KİTAPLA EDEBİYAT DÜNYASINDA İZ BIRAKANLAR

Günümüzde okuma kültürüne yeni bir trend eklendi. Özellikle de bilimkurgu ve fantastik türde görülen bu yeni eğilim seri halinde yayımlanan kitapları okumak. Gençler üçlemelere, birbirinin devamı olan eserlere bayılıyor. Yahut sadece bir yazarın veya yayınevinin eserlerine önem veriyor. Oysa yıllar yıllar önce yazılan ve bugün “klasikler” arasında yer alan ve hâlâ büyük bir keyifle okunan bazı kitapların yazarlarını sadece tek bir kitap ünlü kılmıştır. Sadece tek bir eser bırakan veya tek bir eseriyle tanınan yazar ve eserlerden oluşan bir liste yayımlandı. Mart ayı için yeni bir okuma listesi hazırlayabilir, tek bir kitapla meşhur olmuş bu yazarların “haklı” şöhretleri hakkında araştırma yapabilirsiniz.  Read more

Damla Yayınevi’nden başarılı bir dünya tarihi dizisi

Damla Yayınevi’nin çocuklar için hazırlanmış beş kitaptan oluşan başarılı bir tarih dizisi mevcut. Dizide Vikingler, Antik Çin, Antik Mısır, Antik Roma ve Kızılderili hakkında tarihsel bilgiler yer alıyor. Kitapların görsel başarısı ise oldukça yüksek.

Kitapların yazarı Eleonora Barsotti her bir kitapta bir çocuğu konuşturuyor. Her bir çocuk kendi anlatımıyla dönemin öne çıkanlarını ve ilginç yönlerini anlatıyor. Yazarın çocuklara sunmak için seçtiği bilgiler oldukça yerinde.

Eleonora Barsotti’nin serisi aslında daha fazla kitaptan oluşuyor. Çocuklara dünya tarihini anlattığı bu dizi çalışmasında Antik Yunan, Rönesans, Ortaçağ, Tarihöncesi gibi dönemler de ye alıyor.

Dileriz yayınevi bu seriyi tamamlayarak Türkçemize kazandırır.

Bir Botanik Müzesi Okumak!

Müjde!

Katie Scott ve Kathy Willis’in ortaklaşa hazırladığı ve basılı bir müze niteliğindeki Botanicum İş BankasıYayınları’nca artık ülkemizde!

Bir müzeyi andıran içeriği ile bu kitap istediğiniz her an ziyaret edilesi, heyecan dolu bir görsel ziyafet sunuyor. Her yaştan konuk için, minicik alglerden seksen metre yüksekliğe ulaşan ağaçlara kadar, bitki ve mantarların yer aldığı olağanüstü bir koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Read more

Çocuk Şehri’nin Son Sayısındaki Ev Temalı Kitaplar

6.sayısından itibaren e-dergi formatına dönen dergimiz Çocuk Şehri‘nin son sayısındaki gündemi “ev”. Dergi, evi sadece mekânsal bir yapı olarak değil toplumsal bir karşılık olarak yorumluyor. Evin fiziksel yapısı, onu dışarıya ait kılarken içinde yaşayan canlılarla birlikte ev bir yuvaya dönüşür. Eve dair algıları daha da geniş tutarak derinlemesine bir okuma yapan dergi evi ontolojik bir kavram olarak ele alıyor. Evi, bir çocuk için imgesel anlamlarıyla düşünüyor ve evin ontolojik değerini anlatan yazılarla dosyasını pekiştiriyor. Belki de bu yüzden evden kaçanları da görünür kılıyor. Çünkü evden kaçışın varoluşla ilgilisi, tahmin edildiğinden büyük!

Her sayıda belirlenen dosya konusuyla alakalı çocuk kitapları taraması yapan dergi “ev” dosyasında da bazı kitaplara yer veriyor. Evin özel alan oluşu, çocukların mahremiyeti, evin çocuk için anlamı, evin varoluşsal değeri, evin kozmik alemdeki değeri, evden kaçan çocukların psikolojisi gibi pek çok başlıkta incelediğimiz kitapları sizlerle paylaşıyoruz. Ev’e dair değerli yazıların yer aldığı dergimize ücretsiz ulaşmak için felahkitap@gmail.com adresine mail atmanız yeterli. Read more

Yeni Çıkanlarda Bu Hafta

Erken çocukluk, çocukluk ve ilk gençlik dönemi kitaplarından yeni çıkanları sizler için hazırladık. 10 kitaplık listemizi beğeninize sunuyoruz.

 

Pembe Flamingoların Beyaz Grevi- Kelime Yayınları-Fransa’nın Camargue kasabasında bir şeyler oluyor. Lindsey ve Pol, Çin yakınlarında denize dökülen sarı plastik ördekleri yıllarca izledikten sonra bu güzel kasabanın başına gelen doğa felaketlerini araştırmak için yollara düşüyor. Tuzlaların kapatılması yüzünden bölgeyi terk eden flamingolar, doğanın dengesinin ne kadar hassas olduğunu gösteren bir dizi olayı tetikliyor. İnsan türünün doğaya verdiği zararın dönüp dolaşıp yine kendisine geldiğini anlatan, gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış sürükleyici bir roman. +10 yaş Read more

Burası Benim Yerim

Çocuklar da tıpkı büyükler gibi kendi başlarına kalabilecekleri, rahat edebilecekleri özel bir alana ihtiyaç duyarlar. “Kendine ait bir oda” kavramı çocuklar için de geçerlidir ve onlar da müstakil bir hayat arzu ederler. Bu bir oda olabilir yahut oda içinde küçük bir köşe yahut bir masa üstü fark etmez. Tavşan Cancan gibi sadece sessiz bir şekilde kitap okuyabilecekleri herhangi bir yer. İşte bu kadarcık bir mesele!

Küçük Tavşan Cancan, büyük bir merakla eline aldığı Uzay Tavşanı kitabını okumak için çok heyecanlıdır. Kitabına tam başlamışken ortalığı ciddi bir gürültü kaplar. Konuşanlar, kahkaha atanlar, durmadan hapşıranlar, enstrüman çalanlar vs. derken Cancan, kitabını okuyamaz olur. Read more

Alman yazar Ottfried Preußler’in İyi Cadıları

Alman yazar Ottfried Preußler 60 yıl önce yazdığı “Küçük Cadı” romanıyla milyonlarca çocuğa ulaştı. Türkçe dahil 47 dile tercüme edilen eserin ilham kaynağı ise bizzat yazarın cadılardan korkan kızları olmuş.

Almanya’da “Die Kleine Hexe”, Türkiye’de “Küçük Cadı”, Fransa’da “Petite Sorciere” ve Hollanda’da “Kleine Heks”… 1923-2013 yılları arasında yaşamış Alman çocuk kitapları yazarı Ottfried Preußler’in ünlü kitabı 60 yaşında. Stuttgart merkezli Thienemann Yayınevi’nin verilerine göre kitap tam 47 dile çevrildi. “Haydut Haytazot” ile birlikte yazarın en önemli kitabı olan “Küçük Cadı”, 127 yaşındaki “genç” bir cadının maceralarını anlatıyor. Walburga Gecesi’nde diğer cadılarla birlikte uçabilmesi için onun bir yıl boyunca “iyi bir cadı” olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Kahramanımız da “Madem iyi bir cadı olmam gerekiyor, o halde ben de kötülere savaş açarım” diyerek maceradan maceraya atılır. Ancak bir yılın sonunda yapılan değerlendirmede “iyi cadı” olmaktan iki tarafın da farklı şeyler kastettiği anlaşılır. Cadılar için “iyi” olmanın yolu bol bol kötülük yapmaktan geçmektedir. Oysa Küçük Cadı, bunu doğrudan kelime anlamıyla değerlendirmiş ve sihirli güçlerini gerçekten de iyilik yapma yolunda kullanmıştır. Read more

Çocuk Şehri Dergisi Artık Dijital!

Değerli Okur,

Dergimiz Çocuk Şehri, okurlarıyla artık dijital platformda buluşuyor! Matbu bir esere ulaşma zorluklarını düşününce günümüz teknolojisinin imkânlarından faydalanarak daha çok okura ulaşabilmek niyetiyle e-dergi formatına geçtik. Yurt içi ve yurt dışı tüm lokasyonlardan dergimizi soran okurlara, böylece daha kolay ulaşmayı temenni ediyoruz. Üstelik tamamen ücretsiz! Çocuk Şehri’ni neşretmeye başlarken “gelir” elde edelim gibi bir derdimiz yoktu, şimdi olduğu gibi! Günümüz dergiciliğinin popüler kaygılarına teslim olmamak ve çalışmamızın sürdürülebilirliğini tesis ederken de verilen emeğin en büyük hak karşılığı olan okura ulaşmayı daha fazla sağlayabilmek namına böyle bir karar aldık Felah Yayıncılık olarak. Umarız ki hayırlı niyetimiz hayırlı akıbetlere yol alır…

Dergimizi dijital olarak okumak için yapmanız gereken tek şey felahkitap@gmail.com adresine bir mail adresi bırakmak. Böylece ücretsiz dijital aboneliğiniz başlamış olacak.

Eski sayıları temin etmek için tıklayınız. 

Dijital olarak okuyabileceğiniz dergimizin yeni sayısındaki konumuz “ev”. Evi sadece mekânsal bir yapı olarak değil toplumsal bir karşılık olarak yorumluyoruz. Evin fiziksel yapısı, onu dışarıya ait kılarken içinde yaşayan canlılarla birlikte ev bir yuvaya dönüşür. Biz ise eve dair yorumlarımızı biraz daha geniş tuttuk. Ve evi ontolojik bir kavram olarak ele aldık. Evi, bir çocuk için imgesel anlamlarıyla düşündük ve evin ontolojik değerini yazdık. Belki de bu yüzden evden kaçanları da konuşmak zorunda kaldık. Çünkü evden kaçışın varoluşla ilgisi, tahmin edildiğinden büyük!..

Çocuk!

Hepsi hepsi üç ipince kitap ile çocuğa dair edebi bir ansiklopedi, kara mizah yüklü yağmur bulutları, habire şerit değiştiren yenilmez bir roketmobil üretmek ancak senin harcın olabilir Colas Gutman; çocuksun!

Adına yaraşır sadelikte –bkz. eski klasik eserlerin ve caz nağmelerinin isimleri- tahmin edilmez zenginlikte, doğanın içinden geçen ama doğaya bile pabucunu ters giydiren bir portre Gutman’ın çocuğu. Yetişkinlere ne demeli; şömine başında sessizliğe yaslanıp karı-koca çay içmeler, keçi yollarında yürüyerek dinginleşmeler, ağaçlar, yaprak saymalar, mevsimlerden kestane mi diye kafa yormalar… Kısacası hep bir işgüzarlık! Sen yolunu kaybetmişsin; koyunun, ineğin, tavuğun amansız sorgusunda ter dökmüşsün, kurdun gurmeliğine ebe seçilmişsin kimin umurunda! Çocuk da bostan korkuluğu değil hani; hiçbir işe yaramadığını, bir tirbuşon kadar olsun fayda sağlayamadığını olgunlukla kabulleniyor. Kurdun midesinden önceki son sapakta inip ana-babasının (hiç utanma arlanma kalmadı) altında uyuduğu incir ağacında kendine geliyor. Read more

1 2 3 14