Yayıncılık, kültürel rejim ve Avrupa-merkezcilik

Türkiye’de toplumsal düşüncelerin 2000’li yıllara dek ana yaygınlaşma kanalları genellikle siyaset ve edebiyat alanlarındadır. Bu iki alanda etkinlik kazanmaya dönük başlıca kulvar da dergi ve kitap yayıncılığı olagelmiştir. Sahip olunan, üretilen ya da bağlanılan siyasi ve/veya edebi ideoloji ya da düşüncelerin topluma mal edilmesi için dergiler çıkarılır yahut yayınevleri kurulur. Zaman zaman bir dergi etrafında bir araya gelmiş bir grup fikirdaşın taşıdıkları, ürettikleri, ithal ettikleri ya da bağlandıkları düşüncelerin yaygınlaşması, kalıcılaşması, serpilmesi ve ayrıntılı bir şekil ve toplumsal hacme bürünmesi için ayrıca yayınevi kurdukları da olur. Ya da tersine bir yayınevi, hem kitap yayıncılığındaki yerini pekiştirme, temelde bağlısı olduğu fikri yaklaşımı güncel çalışmalarla zenginleştirme, dallandırıp budaklandırma ve daha geniş kitlelere yayma; hem de kitaplarını yayınlayarak destek verdiği yazar ve çevirmenlerin yeni ürünlerini  sınamaları, tartışmaları ve olgunlaştırmaları amacıyla dergi çıkarır. Ancak yine de Türkiye’de çoğu kez kitap yayıncılığı, bir dergi etrafındaki birliktelikleri sürdürmenin bir aracı olarak görülür; birçok yayınevi bu tür bir dergi yayıncılığının akabinde ortaya çıkar.

Böylelikle kitap yayıncılığı ya daha önceden çıkarılmaya başlanan derginin mali sübvansiyonuna, dolayısıyla hayatını idame ettirmesine ve fikri etkinliğinin artmasına katkı sağlaması umuduyla başvurulan önemli bir enstrümana ya da bir araya gelinen dergi kapanmış olsa bile o derginin açtığı kulvarı beslemek amacıyla sürdürülen fikri bir faaliyete dönüşür. Read more

CEMİL MERİÇ’İN ÇOCUK EDEBİYATI YAZILARI

Ülkemizin saygın mütefekkirlerinden Cemil Meriç’in ilim, irfan, düşünce ve edebiyat uğruna nice çabalar sarf ettiği herkesin malumudur. Hatta o, bu uğurda gözlerini kaybedecek kadar hakikat peşinde yaşamıştır. Çoğumuz Batı’yı ve eserlerini onun sayesinde tanıdı ve yine onun sayesinde Doğu-Batı mukayesesini yaparak engin bir düşünce birikimi kazandı.

Bu büyük düşünürün çocuk edebiyatına dair, zamanın Türk Edebiyatı dergisinde yayımlanmış yazılarını kaçımız biliyoruz peki? Günümüzdeki çocuk edebiyatı tartışmalarına onun sözlerini dâhil edebiliyor muyuz? Her ne kadar yerli çocuk edebiyatını savunsak da hâlâ özümüzü bulamadığımızı, yerli ve buralı eserler yazanlarımızın azlığını itiraf etmekten çekiniyor muyuz?

Cemil Meriç’in yazılarındaki her zamanki latif eleştirel üslup ve bilgi birikimi, hayranlık uyandırmaya devam etmektedir. Batı’yı ve Doğu’yu iyi bildiği için yeni bir tür olan çocuk edebiyatına dair gelişmeleri karşılaştırmalı olarak takip etmiş coğrafyamızın da ilk düşünürlerindendir. Dünya genelindeki (yani ağırlık olarak Batı’daki) çocuk edebiyatı çalışmalarını beğenmediğini sözlerinden anlamak mümkündür. Yazılanların çoğunu, genç dimağları zehirleyen muzır birer neşriyat olarak değerlendirmiştir: Yayınevi sahiplerinin sefil çıkarları uğruna piyasaya sürdükleri abur cubur kitaplara körpe zekâları teslim etmeğe kimin hakkı var!” demiştir! Read more

Ursula’nın Ardından

Birgün Gazetesi’nde Gökhan Yavuz Demir, Ursula K. Le Guin hakkında yazdığı yazısı:

***

Seyyahlar / kendi yolculuklarını anlatırlar, sizinkini değil.”

Ursula K. Le Guin

Zenon’un belirli bir zaman aralığında hedefine ulaşamayan okunu bir anda evinin kapısına saplanmış olarak bulmaya benziyor bazı ölüm haberlerini almak. Az önce, geçen yüzyılın son büyük anlatıcılarından biri olan Ursula K. Le Guin’in de içinde yaşadığımız bu belalı yüzyıla düşen gölgesinin silindiğini öğrendim. Eco, Berger, Saramago, Gabo, Fuentes, Grass, Galeano, Bauman ve hatta bizden de Çetin Altan ve Refik Erduran gibi her büyük kaybın arkasından söylediğim gibi yirminci yüzyıl daha yeni bitiyor. Takvimler yirminci yüzyılın çoktan bittiğini söylese de entelektüel anlamda yirmi birinci yüzyıl daha henüz başlayamadı; kendi düşünür ve yazarlarını yaratamadan da başlayamayacak. Ve yirmi birinci yüzyıl kendi problemleri, yazar ve düşünürleriyle kendi entelektüel gündemini yaratana kadar Ursula’nın da başka çağdaşları Saramago, Gabo, Eco ve Berger gibi öldüğünü söyleyemeyiz. Gelecek yüzyıllar kendi politik, felsefî ve edebî meselelerini ele alırken kednilerine başvurdukları sürece, Le Guin de elbette kanonun ölümsüzleri arasında yaşamaya devam edecek.

Doktora tezi yazmaya öykünerek metinlerinin içini göndermelerle dolduran entelektüel edebiyatçılarımızın aksine; Le Guin eserini, kendine mal ettiği felsefî ve antropolojik bir birikim üzerine inşa eder. Taoculuk, feminist teori, Jungçu psikoloji, farklı antropolojik yaklaşımlar, Sartre varoluşçuluğu, Martin Buber’in “ben ve sen” ilişkisi ve Heidegger’in oluş felsefesini alıp harmanlayan Le Guin, bu sayede eserlerinde daima okurlarına yepyeni bir düşünce patikası açmayı başarır. Belki de bugün kendisinden artakalan en kıymetli ders de bizim için bu olmalıdır. Ancak düşüncede derinlik estetik bir derinlikle birleştiğinde, o var olmayan dünyalardaki yaşama tecrübesini anlayabilen ve anlatabilen bir eser mümkün olabilir. Read more

Yazısız Kültürler Bu Kadar Çok Bilgiyi Nasıl Saklıyor?

Read more

YALNIZCA TEK BİR KİTAPLA EDEBİYAT DÜNYASINDA İZ BIRAKANLAR

Günümüzde okuma kültürüne yeni bir trend eklendi. Özellikle de bilimkurgu ve fantastik türde görülen bu yeni eğilim seri halinde yayımlanan kitapları okumak. Gençler üçlemelere, birbirinin devamı olan eserlere bayılıyor. Yahut sadece bir yazarın veya yayınevinin eserlerine önem veriyor. Oysa yıllar yıllar önce yazılan ve bugün “klasikler” arasında yer alan ve hâlâ büyük bir keyifle okunan bazı kitapların yazarlarını sadece tek bir kitap ünlü kılmıştır. Sadece tek bir eser bırakan veya tek bir eseriyle tanınan yazar ve eserlerden oluşan bir liste yayımlandı. Mart ayı için yeni bir okuma listesi hazırlayabilir, tek bir kitapla meşhur olmuş bu yazarların “haklı” şöhretleri hakkında araştırma yapabilirsiniz.  Read more

“HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN KULLANICI GÖZÜNDEN DEĞERİ” ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLANDI

kutupanne.com’un başlattığı ve uzun bir süredir devam eden “halk ve çocuk kütüphanelerinin kullanıcı gözünden değeri” başlıklı anket çalışması nihayet sonuçlandı. Araştırmanın detayları, yöntem ve bulguları ile sonuç ve değerlendirme kısmı linktedir. Önemli verilerin yer aldığı bu anket çalışması ülkemiz çocuk kütüphaneciliği adına önemli bir adımdır.

***

Halk kütüphaneleri, toplumun kültürel değerlerini koruma, bireylerin bilgi gereksinimlerini karşılama ve toplumdaki bireylerin birbirleri arasındaki iletişimlerini kuvvetlendirmede önemli bir yapı taşı unsurudur.  Çocuk kütüphaneleri ise; çocuk kullanıcılarının gelecek hayatlarında bilgi araştırma kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve eğitimde daha başarılı bir bireyler olmaları için oluşturulan farklı bir yapı taşıdır.  Bu duruma bağlı olarak; araştırma kapsamında ortaya çıkan temel sonuçların değerlendirilmesi ile gelecekteki halk kütüphaneleri ve çocuk kütüphanelerini kullanıcılar tarafından ilgi odağı haline gelmesi için yapılması gerekenler şu şekilde sıralamak mümkündür: Read more

Çocuklar kalem tutma yeteneğini kaybediyor

DÜNYA HALLERİ sitesinde çok önemli bir araştırma sonucu var. Önemine binaen paylaşıyoruz.

***

Yakın zamanda yayımlanan bir araştırmaya göre, Britanyalı çocukların bazıları düzgün şekilde kalem tutmakta zorlanıyor. Çocuk sağlığı terapisti Sally Payne The Guardian‘a yaptığı açıklamada “Bugün okula başlayan çocuklar 10 yıl önce başlayan çocukların sahip olduğu el gücüne ve becerisine sahip olmuyor. Okula gelen çocuğa kalem veriliyor ancak çocuklar artık temel el hareketi becerilerinden yoksun olduğu için kalemi tutamıyorlar.” dedi.

El yazısının el kaslarımızı sağa/sola kaydırma ya da dokunma gibi çevrimiçi dünyamızı yönlendiren hareketlerden daha farklı şekilde geliştirdiği bir gerçek. Ancak konu kağıda bir şeyler yazmak olduğunda bilim gösteriyor ki doğru kalem tutmanın birden fazla yolu var.

1996 yılında yapılan ve 1980’lerdeki birkaç araştırmadan çıkan sonuçlardan faydalanan bir el yazısı araştırması, “kalemi farklı şekillerde tutmanın çocukların ne kadar okunaklı ya da hızlı yazdığını fazla etkilemediği ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği” sonucuna varmıştı. 2012 yılında 120 tane dördüncü sınıf öğrencisiyle yapılan başka bir araştırma ise dört temel kalem tutma şeklinden hiçbirinin diğerinde göre daha üstün olmadığını ortaya koymuştu. Araştırma ekibi “Bu bulgu, alternatif kalem tutma şekillerinin hızlı ve okunaklı yazı için kabul edilebilir olabileceğini gösteriyor.” diyor.

Yani eğer çocuğunuz alışılmış şekilde kalem tutmuyorsa endişelenmenize gerek yok. Bu zamana kadar yapılan araştırmalar dokunmatik ekranların bu becerilerin gelişimiyle bir ilgisi olmadığına işaret ediyor. Yine de motor disgrafi (motor beceri eksikliğinden kaynaklanan yazma güçlüğü) önemli bir mesele ve ailelerin bu konuda bir çocuk sağlığı terapistinden yardım alması gerek.

İnsanlar el yazısının düşüşe geçtiğinden bahsederken aslında bitişik el yazısının düşüşe geçmesinden bahsediyor gibiler. Ancak araştırmacılar ve öğretmenler bitişik el yazısının faydası konusunda ortak bir karara varabilmiş değil. Kimileri beyin için çok faydalı olduğunu öne sürüyor, kimileri ise yararsız ve modası geçmiş olduğunu düşünüyor.

Londra’daki Brunel Üniversitesi’nde çalışan çocuk sağlığı terapisti Mellissa Prunty “Her bir çocuğun el yazısı kendine hastır. Eğer yeterince araştırma yapmazsak, çocuğun kendisinden beklenen yaşta neden yazı yazamadığına dair çok fazla tahminde bulunma ve teknolojiyle ilgili bir sebep olması halinde müdahale edememe riskimiz var.” diyor.

KAYNAK: sciencealert ÇEVİREN: Bade İnanç

 

Kızlarıyla Erzurum’u gezip, tarihini anlatan kitap yazdı

ERZURUM’da öğretmen olan Taner Özdemir, çocuklara okuma ve yazma bilincini kazandırmak için başlattığı proje ile kızları Nazlı Sude (10) ve Aslı Sena Özdemir (9) ile birlikte kitap yazdı.

Kızlarıyla Erzurum’daki tarihi yerleri gezen Taner Özdemir, kendi imkanlarıyla ‘Nazlı ile Aslı Erzurum Tarihini Öğreniyor’ ismini verdiği kitabın ilkini çıkardı.

Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi’nde tarih öğretmeni olan Taner Özdemir, 4’üncü sınıf öğrencisi olan Nazlı Sude ve 3’üncü sınıf öğrencisi Aslı Sena’yla birlikte kitap yazmaya karar verdi. Taner Özdemir, kızlarını yanına alarak Erzurum’un tarihi yerlerini tek tek gezdirdi. Tarihi yerleri gezen baba ve kızları aldıkları notları kitap haline dönüştürdü. Yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucu ‘Nazlı ile Aslı Erzurum Tarihini Öğreniyor’ kitabının ilki olan ‘Nazlı ile Aslı Kümbet Köyünde’yi çıkardı. Hikayenin kahramanları Özdemir ailesinin oluşturduğu kitabın son kısmına okuyucuların cevaplandırması için soru kısımları konuldu.
Kızları ile kitap çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Taner Özdemir, yaşadığı şehrin tarihini bilmeyen çocuk ve gençlerde farkındalık oluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Doğum yeri olan Kümbet köyüyle kitaplarının ilk serisini çıkardıklarını belirten Taner Özdemir şunları söyledi: Read more

Bilimkurguda ve Spekülatif Kurguda İslami Gelenek

BİLİMKURGU KULÜBÜ sitesinde başarılı bir inceleme yazısı var. Önemine binaen paylaşıyoruz:

Washington Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri alanında çalışmalar yürüten Muhammed Aurangzeb Ahmed, bilimkurgudaki ve spekülatif kurgudaki müslüman geleneğe değindiği yazısına şu soruyla başlıyor:

“Görünmez adamların, zaman yolculuğunun, uçan makinelerin ve diğer gezegenlere seyahatlerin yalnızca Avrupalı veya Batılı hayal gücünün ürünleri olduğunu mu düşünüyorsunuz? O halde Bin bir Gece Masalları’ndan (M.S. 8-13. yüzyıllar arasındaki İslami Altın Dönemde derlenen halk masalları topluluğu) bir sayfa açıp okuyun. O zaman göreceksiniz ki bu masallar, benzeri pek çok anlatıyı içlerinde barındırmaktadır.”

Öncelikle kendisinin makalesinde bahsini ettiği birkaç tarihsel bilimkurgu ve spekülatif kurgu örneklerini sıralayalım. Bunların ardından ben de hem Osmanlı dönemine hem de günümüze ait birkaç İslami temalı bilimkurgu örneğini sunacağım.

İslam Medeniyeti Tarihinde Spekülatif Kurgu Örnekler

Ahmed yazısında ilk örnek olarak Farabi’nin 9. yüzyılda kaleme aldığı “El Medinetü’l Fazıla”yı (Türkçe’ye “Erdemli Şehir” olarak çevrilebilir) veriyor. Farabi, Arap yarımadasından Hindistan ve İspanya bölgelerine dek yayılan İslam İmparatorluğundaki çeşitli kültürlerin ve halkların bir arada, barış içinde yaşamalarının formülünü bu metinde öneriyor. Platon’un “Devlet” kitabındaki önermeden esinlenerek, müslüman filozoflar tarafından idare edilen bir ideal ülke, yani ütopya tasvir ediyor. Bu eser için, siyaset felsefesi alanında İslami geleneğin ürettiği en önemli metinlerden biri denilebilir. Ahmed’in geçmiş dönemlere dair verdiği bir diğer örnek, 12. Yüzyılda Endülüs İspanyası’nda yaşamış İbn Tufeyl’in yazdığı “Hayy Bin Yakzan” adlı eser. Anlamı, “Uyanmış, Farkındalık Kazanmış Kişinin Oğlu: Yaşayan” diye çevrilebilir. Read more

Youtuber Çağında Çocuklar İçin Felsefe 101

Karar Gazetesi’nde Mustafa ÇAKIROĞLU’nın çağımızın youtuber çocuklarını ve aynı çocuklar için felsefenin önemini değerlendiren bir yazısı mevcut. Önemine binaen paylaşıyoruz.

***

“Kendine iyi bak!” deriz, sevdiklerimize. Bir insan kendine nasıl iyi bakar? Ruhuna iyi bakarak. Ruhuna iyi bakması için de hayatı/nı sorgulaması gerekir. Filozofun dediği gibi; sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez zaten. Bu da bizi doğrudan felsefeye götürür.

Felsefe sadece kitabî ve soyut şeyleri konu edinmez; felsefe daha temelde insanı ve onun problemlerini ele almak için vardır. Felsefî bir tavır en çok analitik (çözümleyici) ve kritik özelliklere sahiptir.  Felsefe bir öğretiler yığını değil aksine bir eylem biçimidir: soru sorma, soruşturma eylemi! Çocuklar İçin Felsefe derslerinde de Felsefe öğretilmez; felsefe yapmak öğretilir. Öğretim’den çok eğitim yapılır: felsefe yapma eğitimi!

Yetkin bir felsefe eğitimi; çocuğun yaratıcı, neden sonuç ilişkileriyle bağlantılı ve ayrıntılı düşünmesini sağlar. Görüşlerini gerekçeli ifade etmeyi kolaylaştırır,başkalarına güven, kendine ise özgüven duymasına yardımcı olur.

Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi’nin en temel amacı çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştirmektir. Çocuklar için Felsefe, akla ilk geldiği gibi çocuklara felsefe tarihindeki izm’leri, filozofların isimlerini veya görüşlerini öğretmeyi amaçlamıyor. Burada amaç çocuğa yeni bir bilgi iletmek değil, çocukla onun düşünceleri hakkında onu yargılamadan konuşmak, birlikte akıl yürütmek, çocuğun kendisini değerli hissetmesini sağlamaktır. Erdemli ve olgun insan olmanın temel özelliği olan farklılıklara saygılı olma konusunda giderek dünya olarak fakirleşmekteyiz. Farklılıklara ve farklı düşüncelere tahammülsüzlük de bir tür zorbalıktır. Çocuklar için felsefe bu tür zorbalıkları aşmak için önümüzde bir fırsat pedagojisi olarak durmaktadır.”

Yazının tamamı için tıklayınız.

KAYNAK: KARAR GAZETESİ

 

1 2 3 4