İLKELER

FELAH ÇOCUK

Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatındaki gelişmeleri ve tartışmaları takip etmeyi hedefleyen ilk yerel haber sitesidir.

Popüler olan, çok satan, belli bir grubun öne çıkardığı kitapları öncelemek yerine çocuk öznelliğini inşa edecek kitaplara yer verir. Medyanın, popüler kültürün, devletin, eğitimin ve ailelerin bir nesneye dönüştürdüğü çocuğun elinden tutmaya çalışır. Onu yeniden özne kılma çabası güder.

Çocuğu bir insan yavrusu olarak değil, müstakil bir varlık olarak kabul eder.

Bu anlayış doğrultusunda haber politikasını belirler. Bu içerikteki yazı, eleştiri, haber ve röportajlara yer verir.

Bir edebiyat haber sitesidir ama edebiyatı, sanatı ve kitabı nesneleştirmez.

Ülkemizde eşine pek rastlanmayan bir tür olan edebiyat gazeteciliği formatında yayınlar yapar. Bu anlamda kendi editörünü, muhabirini ve yazarını yetiştirmeyi hedefler.

İncelediği ve gündemine aldığı kitap adedi bakımdan Türkiye’deki en büyük sanal çocuk edebiyatı arşivini kurmayı amaçlar. Aynı hedef doğrultusunda isim ve konu sanal ansiklopedisi oluşturma gayesindedir.

Çocuk edebiyatı alanında çıkan tartışmaları yakından izlemeye çalışır, bu tartışmalara katkıda bulunur.

Yeni çıkan kitapları ve bu kitapların edebiyattaki yankılarına bakarak gündemi takip eder ama yayın ilkeleri gereği kendi gündemini oluşturur.

Ebeveynlere çocuk ve ilk gençlik edebiyatı ve çocuk kültürü konularında rehberlik edebilmeyi arzular.